Откриване по време на Седмицата на гората- Национален Горски Музей. С присъствието на зам. министъра на Земеделието и храните за този период проф. Иван Палигоров, ректора на ЛТУ проф. д-р Иван Илиев, представители от ИАГ, председателя на Съюза на лесовъдите в Б-я Анна Петракиева и гости.

Поставено е началото на Национален Горски Музей, който се намира в сградата на един от първите в Б-я лесничейски домове, в непосредствена близост до административната сграда на УОГС.

Gora 04

Откриване на Национален горски музай