Сушене на иглолистни мартериали до 60 мм дебелина - 48 лв./м3 с ДДС

Бичене на обли материали - 60 лв./м3 с ДДС