Официален сайт на УОГС - Юндола

В продължение на 90 г. дейността на УОГС се ръководи от основните принципи и изисквания на Закона за горите и Закона за висшето образование и правилниците за прилагането им.Gora 02

1 spisanie gora 2 spisanie gora3 spisanie gora4 spisanie gora