Официален сайт на УОГС - Юндола

В продължение на 90 г. дейността на УОГС се ръководи от основните принципи и изисквания на Закона за горите и Закона за висшето образование и правилниците за прилагането им.

Gora 02

 

 

 

 

 

 

 

 Dobri 3