За свободна продажба на фасонирани иглолистни и широколистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 01.08.2023 год.

Ceni UPCD 01.08.2023

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Сушене на игл.материали до 60мм. дебелина 125.00лв. +25.00 лв.ДДС = 150.00лв.

2. Бичене на обли материали /ишлеме/ 125.00лв.+ 25.00лв. ДДС = 150.00лв.

3. Сортименти извън ценоразписа се завишават с 15%

4. При заявка за бърза поръчка ценоразписа се завишава с 5%

                                                                                               ЦЕНОРАЗПИС