За свободна продажба на фасонирани иглолистни и широколистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 31.08.2020 год.

cenorazpis UPCD 31082020

ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Сушене на игл.материали до 60мм. дебелина 40.00лв. +8.00 лв.ДДС = 48.00лв.
2.Бичене на обли материали /ишлеме/ 70.00лв.+ 14.00лв. ДДС = 84.00лв.
3.Сортименти извън ценоразписа се завишават с 10%

ЦЕНОРАЗПИС