За свободна продажба на фасонирани иглолистни и широколистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 09.09.2021 год.

УПЦД Ценоразпис 09.09.2021

ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Сушене на игл.материали до 60мм. дебелина 50.00лв. +10.00 лв.ДДС = 60.00лв.
2.Бичене на обли материали /ишлеме/ 80.00лв.+ 16.00лв. ДДС = 96.00лв.
3.Сортименти извън ценоразписа се завишават с 10%

                                                                                                                              

                                                                                                                               

ЦЕНОРАЗПИС