За продажба на фасонирани иглолистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 01.08.2021 год.

Cenorazpis fasoniran franko 01.08.2021

                                                                                                                                                               ЦЕНОРАЗПИС