За продажба на фасонирани иглолистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 01.04.2020 год.

CENI FASONIRAN 01042020

                                                       ЦЕНОРАЗПИС