За продажба на фасонирани иглолистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 01.08.2022 год.

gotova 01.08.2022

                                                                                              ЦЕНОРАЗПИС