За продажба на фасонирани иглолистни материали в УОГС,,Г.Аврамов” с.Юндола - франко склада, считано от 22.05.2023 год.

Gotova 22.05.2023

                                                                                              ЦЕНОРАЗПИС