Цени за продажба на жив дивеч за разселване от района на дейност на УОГС “Г.Ст.Аврамов“ през 2018 г.

ceni divech

 

ЦЕНОРАЗПИС