1. Ловци отстреляли дивеч по линията на ОЛТ, закупуват дивечово месо по минимални цени утвърдени със заповед

№РД 48-12/10.02.2022г.

2. Свободно за продажба дивечово месо се продава на цени както следва:

ceni divechovo meso

Заповед № 65/08.11.2022г.